StudioNet

BD Pop-studion skall vara ett stöd för musikbranschen i Norrbotten och användas som en resurs för att skapa goda förutsättningar för artister, tekniker, producenter att bedriva professionell verksamhet i länet.

Som norrbottnisk producent eller ljudtekniker kan man bli medlem i nätverket StudioNet. Medlemmar kan, efter genomgången utbildning och certifiering, boka BD Pop-studion kostnadsfritt för att använda i sin verksamhet.

POLICY

Studion ska användas för norrbottniska musikproduktioner, ej i reklam- eller eventsammanhang.


Studion ska inte användas i syfte att konkurrera med lokala studios.

Vid samproduktioner kan BD Pop använda studion som en insats för att sedan erhålla royalties på samproducerade produktioner.

Vid support kan studion användas för stöd utan att royalties erhålls.

Om studion ska hyras ut, exempelvis till en aktör utanför länet, skall marknadsmässiga priser tillämpas.

StudioNets deltagare får under inga omständigheter debitera för studiotid. Ingår studiotiden i en supportinsats eller samproduktion regleras detta i separata avtal mellan BD Pop och artisten.

Studion ska användas för minst en demovecka per år där regionala artister får möjlighet att spela in en demolåt i en professionell miljö.

Som motprestation för sitt certifikat ska StudioNet-deltagaren medverka vid produktioner och arbeta i studion för BD Pops räkning, exempelvis vid demoveckorna. Antalet timmar som deltagaren skall arbeta i studion styrs av antalet timmar som nyttjats i deltagarens verksamhet.

Exempel: Vid medverkan i StudioNet ska deltagaren arbeta 10 timmar i studion. När deltagarens egna användande överstiger 50 timmar på ett år läggs ytterligare 10 timmars arbete för BD Pops räkning till.

Studion skall EJ användas som replokal.

Utrustning från studion lånas EJ ut.

Varje produktion som genomförs i studion ansvarar för att städa och återställa studion till det skick studion var när produktionen startade. I det fall studion inte är återställd och städad debiteras produktionen kostnaden för att återställa studion.

Verksamhet från länet och kommuner som är delägare skall alltid prioriteras.