Promotion

Vi jobbar för att lyfta fram och stärka Norrbottens musikliv. Vår förhoppning är att man med Norrbotten som bas ska kunna jobba nationellt och internationellt som artist, producent, manager och annat som behövs i musikbranschen, men vi är samtidigt medvetna om hur svårt det kan vara att ta sina första steg utanför länet.

Med vår promotionverksamhet försöker vi sänka trösklarna genom att vara en kontaktyta mot management, promotionbolag och media och hjälpa nya akter bygga sin profil och sätta ihop professionella presskit.