Musik från Norrbotten

BD Pop är ett utvecklingsbolag för populärmusik från Norrbotten med uppgift att stödja regionala artister och musikproduktioner. BD Pop medverkar med kunskaper och kontakter, personella och ekonomiska resurser, med support- eller samproduktionsinsatser. Vi marknadsför det regionala musiklivet på nätet och i media, skapar kontakter och bygger nätverk.

Våra popkonsulenter håller kontakt med länets musikliv för att ta vara på talanger, lyssnar på demos, ger feedback, gör demoinspelningar, arrangerar workshops m.m.

Vill du skicka demo till oss? Gör så här:
Maila en länk där dina låtar finns uppladdade (t.ex. SoundCloud, Dropbox). Inspelningskvaliten är inte så viktig. Satsa istället på att få ihop riktigt bra låtar. Skriv en kortfattad biografi om vilka ni är och hur man när er. Vi svarar alla som skickat in demo.

Demo skickas till: demo@bdpop.se

SAMPRODUKTION

BD Pop kan gå in som samproducent i regionala musikproduktioner och gör insatser mot andel i produktionen. Artisterna ska vara bosatta i Norrbottens län eller genomföra produktionerna i samarbete med det regionala musiklivet. Insatsen kan betalas som kostnadsersättning eller som arvode till medverkande i produktionen. Insatsen kan även ges som studiotid och personal.

SUPPORT

Personligt och ekonomiskt stöd till regionala artister och musikproduktioner. Artisterna ska vara bosatta i Norrbottens län eller genomföra produktionerna i samarbete med det regionala musiklivet. Stödet kan utbetalas som arvode till personer eller som kostnadsersättning. Stödet kan också ges som studiotid och personal vid inspelningar eller gig.

Våra stöd:
Utvecklingsstöd
- till låtskrivare, producenter, gästmusiker m.fl.
Produktionsstöd
- till inspelningskostnader, studio, teknik, producent etc.
Marknadsstöd
- till omkostnader för reklam, pr, video, distribution o dyl.
Release-, gig- och turnestöd
- för rese- och logikostnader.
Utbildningsstöd
- för deltagaravgifter, rese- och logikostnader.

Se mall för ansökan om Samproduktion eller Support

Ansökan skickas till: ansokan@bdpop.se