Musik från Norrbotten

BD Pop är ett utvecklingsbolag för populärmusik från Norrbotten med uppgift att stödja regionala artister och musikproduktioner. BD Pop medverkar med kunskaper och kontakter, personella och ekonomiska resurser, med support- eller samproduktionsinsatser. Vi marknadsför det regionala musiklivet på nätet och i media, skapar kontakter och bygger nätverk.

Våra popkonsulenter håller kontakt med länets musikliv för att ta vara på talanger, lyssnar på demos, ger feedback, gör demoinspelningar, arrangerar workshops m.m.

Vill du skicka demo till oss? Gör så här:
Maila en länk där dina låtar finns uppladdade (t.ex. SoundCloud, Dropbox). Inspelningskvaliten är inte så viktig. Satsa istället på att få ihop riktigt bra låtar. Skriv en kortfattad biografi om vilka ni är och hur man när er. Vi svarar alla som skickat in demo.

Demo skickas till: demo@bdpop.se

SAMPRODUKTION

BD Pop kan gå in som samproducent i regionala musikproduktioner och gör insatser mot andel i produktionen. Artisterna ska vara bosatta i Norrbottens län eller genomföra produktionerna i samarbete med det regionala musiklivet. Insatsen kan betalas som kostnadsersättning eller som arvode till medverkande i produktionen. Insatsen kan även ges som studiotid och personal.

SUPPORT

Personligt och ekonomiskt stöd till regionala artister och musikproduktioner. Artisterna ska vara bosatta i Norrbottens län eller genomföra produktionerna i samarbete med det regionala musiklivet. Stödet kan utbetalas som arvode till personer eller som kostnadsersättning. Stödet kan också ges som studiotid och personal vid inspelningar eller gig.

Våra stöd:
Utvecklingsstöd
- till låtskrivare, producenter, gästmusiker m.fl.
Produktionsstöd
- till inspelningskostnader, studio, teknik, producent etc.
Marknadsstöd
- till omkostnader för reklam, pr, video, distribution o dyl.
Release-, gig- och turnestöd
- för rese- och logikostnader.
Utbildningsstöd
- för deltagaravgifter, rese- och logikostnader.

Se mall för ansökan om Samproduktion eller Support

Ansökan skickas till: ansokan@bdpop.se


POPKONSULENTERNA


Utvecklingsbolaget BD Pop satsar ytterligare på Norrbottens musikliv genom att anställa två popkonsulenter som ska arbeta i länets kommuner för att stödja unga musiker, producenter och arrangörer.

Popkonsulenterna är BD Pops ögon, öron och muskler på plats ute i länet. Vårt arbete bygger på direktkontakt med det fria musiklivet, kommuner, studieförbund och andra aktörer. Genom samarbeten med dessa ska vi göra det möjligt för fler unga norrbottningar att arbeta med musik.

Baserat på de reella behov som finns ute i kommunerna så kommer talangutveckling, arrangörsstöd, utbildningar och såväl lokala som regionala projekt vara en del av vårat arbete.

Vi kommer även att jobba vidare med musikscenerna i Länet Live för att skapa fler speltillfällen i länet.

De två personer som anställts och ska dela på jobbet är väl kända inom länets musikkretsar och har erfarenheter från både nationella och internationella samarbeten.

Fredrik "Buffy" Johansson är 33 år och bor i Luleå. Han har turnerat runt världen som turnéledare och ljudtekniker åt Movits!, Alaska och Zacke. Han spelar hardcore i Borg 64 och är teknisk projektledare på gratisfestivalen Musikens Makt.

Elin Grunditz är 28 år. Hon kommer ursprungligen från Kalix men bor i Piteå. Kopplingen till hemstaden finns dock kvar genom hennes jobb som musiklärare på Kalix Folkhögskola. Hon spelar i Piteåbandet The Chickpeas Band.

Kontakt:

Fredrik Johansson
0920 - 28 08 63
fredrik@bdpop.se

Elin Grunditz
0920 - 28 08 64
elin@bdpop.se


PROMOTION


Vi jobbar för att lyfta fram och stärka Norrbottens musikliv. Vår förhoppning är att man med Norrbotten som bas ska kunna jobba nationellt och internationellt som replica watches for sale artist, producent, manager och annat som behövs i musikbranschen, men vi är samtidigt medvetna om hur svårt det kan vara att ta sina första steg utanför länet.

Med vår promotionverksamhet försöker vi sänka trösklarna genom att vara en kontaktyta mot management, promotionbolag och media och hjälpa nya akter bygga sin profil och sätta ihop professionella presskit.


SAMARBETSPARTNERS


Vi på BD pop är stolta över att ha så pass bra och engagerade samarbetspartners

KOMMUNER OCH LANDSTING


Vi är stolta över att Norrbottens landsting, Boden, Jokkmokk, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå är delägare i BD Pop och hjälper oss att främja norrbottens musikliv.

FÖRETAG


Arctic car:
Gårdsvägen 14
973 47 Luleå
0920 - 106 60
http://www.arctic-car-rent.se/

Längmanska företagsfonden:
Aurorum 2
977 75 LULEÅ
070-575 80 99
http://www.langmanska.se

Sparbanken Nord:
Storgatan 43, 941 32 Piteå
Box 735, 941 28 Piteå
0771-23 00 23
http://www.sparbankennord.se/

Quality hotel:
Storgatan 17
97128 Luleå , Sverige
0920 20 10 00
https://www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-lulea/